Tore Hagman

Vårgårda, Sweden

Tore Hagman har varit yrkesverksam som fotograf med inriktning på natur sedan 1980. Han ägnar sig åt egna bildprojekt, men samarbetar också regelbundet med journalister och författare. I sin inriktning söker han både dokumentära och estetiska motiv för sina bilder. Tore Hagman förknippas i första hand med miljö- och landskapsbilder och mest känd har han kanske blivit för sin skildring av småbrukarbygden.

För sin fotografiska verksamhet har han erhållit en rad stipendier och utmärkelser. Han har tilldelats KW Gullersstipendiet och var den förste att utses till ”Årets Naturfotograf” av Naturvårdsverket. 1978 tilldelades han Victor Hasselbladsstipendiet och 2002 var han en av tolv internationella fotografer att utses till Hasselblad Master. 2010 erhöll han kulturstipendium från Västra Götalands landsting och 2011 fick han särskild författarpenning från Sveriges Författarfond.

Tore Hagman har medverkat med sina bilder i en lång rad böcker och skrifter. Första egna boken gav han ut vid 24 års ålder. Särskilt uppmärksammade titlar har varit ”Mulens marker” och ”Västkust”. Ytterligare några exempel på hans utgåvor är ”Solvarv”, ”Gläntor”, ”Skogsarvet”, ”Gamla ekar”, ”Hornborgasjön”, ”Vänerhavet”, ”Havsblänk”, ”Göteborg – Staden vid havet”.