Jag brukar återvända hit till ån några gånger under året. Det är en skön plats med ljus lövskog på den ena sidan och mörk granskog på andra. Oftast tar jag mig hit när försommaren står för dörren och fågelsång blandas med ljudet från det porlande vattnet. Eller mitt i smällkalla vintern, när det är tyst och stilla. Nyligen kom ett lätt snöfall och ljusade upp skogen som omsluter den lilla ån. Sedan följde ett par nätter med kraftig kyla och isbildning. Vattnet pressades upp och frös i olika lager. Den annars rätt breda vattenfåran hade krympt till en smal rännil. På sina håll var ån helt istäckt. Det är inte mycket i naturen som ändrar uttryck så ofta som ett vattendrag. När vintern bjuder på stora variationer vad beträffar snömängd och temperatur kan det plötsligt ge en känsla av ett landskap hämtat ur fantasins värld.

Kamera: Hasselblad H3ll-50
Objektiv: HC 28 mm
ISO: 50
Exponering: f 16 och ¼ sek.