RapsfältDet är lätt att utläsa människans roll i detta landskap från Österlen i Skåne. Men förmodligen hade bilden aldrig tagits om det inte vore för trädet på åkerkrönet?  Det är vackert när rapsen blommar och man blir nästan överraskad över att någon har lämnat ett ensamt träd i det för övrigt rationella åkerlandskapet. Allt mer styrs utseendet i vårt odlingslandskap av teknik, ekonomi och politiska beslut. Det hör nästan till normen numera att öppna diken, stenmurar och solitära träd betraktas som hinder. Naturliga förutsättningar och innehåll har fått allt mindre betydelse.