Vår tid med jorden

  • Ny bok av Tore Hagman
  • Ett äreminne över landets småbrukare
  • En parentes i bondens långa historia