Vår tid med jorden

I boken ”Vår tid med jorden” skildrar Tore Hagman de sista småbrukarna. Fältarbete med kamera och bandspelare gjorde han under 1900-talets två sista decennier. I första handlar boken om människor, men också om odlingsbilder som växt fram genom sekler. Länge var förändringarna små från en tid till annan. Bondenäringen byggde på självhushåll och odlingstraditioner med varaktighet. Men under det senaste halvseklet har jordbruket genomgått genomgripande förändringar. Tore har i boken skildrar det som nu blivit en väsentlig del av vår historia.

Boken har fomatet 295×245 och innehåller 352 sidor med ca 300 bilder i svartvitt.

Boken är tryckt med mycket stor detaljåtergivning på ett varmtonat papper av det rosade Göteborgstryckeriet.

kr420.00