Regn och plusgrader har tärt på snötäcket. Bara i sänkor och längs gärdsgårdar och buskridåer ligger snön fortfarande tjock. Det är sen eftermiddag och lätta dimslöjor börjar röra sig över vallar och höstplöjda åkerstycken. Det doftar jord och visset gräs. En ormvråk drar jamande förbi och tar plats i en reslig björk en bit bort. Om bara ett par veckor kommer sånglärkorna att slå sina oupphörliga drillar över jordbruksmarkerna här i Gökhem och återvändande tranor, gäss och svanar kommer att passera på sin väg mot Hornborgasjön och sedan vidare norrut.