Vädret skiftar från en dag till annan och islossningen för en ojämn kamp mot våren. Utgången känner vi till, men just i brytningstiden händer det saker som gör det spännande att återvända till någon sjöstrand. Förloppet styrs till stor del av hur tjock isen är och av hur vädret utvecklas. Ibland är det en utdragen process, då isen försvagas av en allt mer värmande sol och blir till en grå sörja som försvinner allt efter som. Om vårvärmen kommer snabbt hinner inte isen försvagas av solstrålningen. Då stiger vattenståndet och isen bryts loss och knäcks i kompakta flak. Ibland skjuts dom upp i drivor på stränderna, andra gånger forslas de iväg med strömmar och försvinner. Statistik om islossning säger att den i genomsnitt inträffar cirka 20 dagar tidigare i södra Sverige och cirka 9 dagar tidigare i norra Sverige nu än för 40 år sedan. Det är något speciellt med islossningen avsett när den inträffar. Den ger löften om vår och allt vad det innebär.

Kamera: Hasselblad H3ll-50
Objektiv: HC 28 mm
ISO: 50
Exponering: f 16 och 8 sek.