Krypkänsla på Koster

Öppna kustlandskap – hur länge?

Vad berättar historien om detta grafiskt tilltalande lanskap av klappersten och en från Koster. Jo att det håller på att växa igen och Syd- och Nordkoster bara är några av alla de öar i Bohuslän, där igenväxningen ökat anmärkningsvärt sedan bete och hävd upphört. Under ett par årtionde har en och nyponbuskar brett ut sig med sådan kraft att man på sina håll får ta sig fram i vad som kan liknas vid en labyrint. Öppna, rikt blommande gräsbackar som gett skärgården dess karaktär och gjort den attraktiv för besökare, har på många ställen helt vuxit igen och gjort stora delar av stränderna otillgängliga. Genom detta har ytan av de attraktiva områdena i vår skärgård minskat avsevärt och rika naturvärden håller på att gå helt förlorade.