Oktober 2011Lövskog kan man fotografera på många håll i Skåne, men få områden erbjuder sådan variation bland motiven som i Skäralidsdalen i Söderåsens Nationalpark. Mycket beror det på den djupa och dramatiska ravinen. Vid kopparhatten kan man fotografera lövträden med ett ovanifrån-perspektiv och längs Skärån i botten på ravinen är förhållandet det omvända. På båda sidor om dalgången finns pelarsalar av riktigt gamla träd och ett flertal imponerande utsikter. Söderåsens Nationalpark har en yta av hela 1625 hektar. När jag vistades där de sista dagarna i oktober 2011 var det mulet och stundtals lätt dimma. Det gav färgerna mättnad och motiven en behaglig höststämning.

Kamera: Hasselblad H3ll-50
Objektiv: HC 210 mm
ISO: 100

Exponering: f 8 och 1/6 sek.