Forsnacke

Publicerad på Dec 1, 2011

ForsnackeDet är höst i norra Sveriges fjällvärld. De allra sista gula fjällbjörkarna kastar sin spegelbild ner i det snabbt forcerande vattnet i Abiskojokk som pressar sig genom en canyon innan det når Torneträsk.