Strandmotiv på Svalbard

Publicerad på Dec 1, 2011

StenarResenärerna på isbrytaren Origo har spanat efter isbjörnar i dagar och till slut fått sitt lystmäte. Med hjälp av gummibåtar når vi sedan land och gör utflykter längs stränder med sand och stenar i de mest skiftande färger.