En morkulla lyfter från strandskogen som nu har aprilvårens sparsmakade färgskala. Björkar, alar och snår av olika videarter binder samman denna skog som ger mig associationer till en tropisk miljö. Det är ett område där naturens egna förutsättningar har fått råda en tid. Kanske är det ännu inte inritat på traktens avverkningskartor.

Det finns något i denna skog, något i detta kaotiska virrvarr av grenar som tilltalar mig. Något som pockar på uppmärksamhet. De flesta skulle aldrig höja ögonbrynen inför detta stycke natur, än mindre stanna och begrunda det. Ovårdat och fult skulle säkert många säga. Men det finns något som bejakar min blick, något som får mig att fascineras.

På en del håll tycks naturen ta sekellånga andetag utan att nämnvärd förändras. På andra håll sker förändringarna dramatiskt och obarmhärtigt. Även årstidernas rytm förändrar. Inom några veckor kommer fotosyntesen att sakta men säkert ta för sig och klorofyllet kommer än en gång att gömma undan det som nu är ett vårligt uttryck i strandskogen. Jag njuter och lyssnar till den större hackspetten som trummar på ett torrträd i sin skog.