Månadens bild

Höst i Söderåsens Nationalpark

Publicerad på jan 9, 2012

Höst i Söderåsens Nationalpark

Lövskog kan man fotografera på många håll i Skåne, men få områden erbjuder sådan variation bland motiven som i Skäralidsdalen i Söderåsens Nationalpark. Mycket beror det på den djupa och dramatiska ravinen. Vid kopparhatten kan man fotografera lövträden med ett ovanifrån-perspektiv och längs Skärån i botten på ravinen är förhållandet det omvända. På båda sidor om dalgången finns pelarsalar av riktigt gamla träd och ett flertal imponerande utsikter. Söderåsens Nationalpark har en yta av hela 1625 hektar. När jag vistades där de sista dagarna i oktober 2011 var...

Läs mer

Rapsfält

Publicerad på Nov 30, 2011

Rapsfält

Det är lätt att utläsa människans roll i detta landskap från Österlen i Skåne. Men förmodligen hade bilden aldrig tagits om det inte vore för trädet på åkerkrönet?  Det är vackert när rapsen blommar och man blir nästan överraskad över att någon har lämnat ett ensamt träd i det för övrigt rationella åkerlandskapet. Allt mer styrs utseendet i vårt odlingslandskap av teknik, ekonomi och politiska beslut. Det hör nästan till normen numera att öppna diken, stenmurar och solitära träd betraktas som hinder. Naturliga förutsättningar och innehåll har fått allt...

Läs mer

Skäralid

Publicerad på Nov 30, 2011

Skäralid

Det är den 26 oktober och jag vandrar längs Skäraån i Söderåsens nationalpark. Färgen från höstgula bokar reflekteras i vattenytan. Jag kommer att tänka på att hösten i vårt land är en utdragen historia. Det är redan en och en halv månad sedan höstfärgerna var som finast i fjällen. När våren kommer är det samma sak. Långsamt och utdraget tar den sig från Skåne i början av mars och når inte fram till riksgränsen förrän 12 juli...

Läs mer

Koster

Publicerad på Nov 29, 2011

Koster

Öppna kustlandskap – hur länge? Vad berättar historien om detta grafiskt tilltalande lanskap av klappersten och en från Koster. Jo att det håller på att växa igen och Syd- och Nordkoster bara är några av alla de öar i Bohuslän, där igenväxningen ökat anmärkningsvärt sedan bete och hävd upphört. Under ett par årtionde har en och nyponbuskar brett ut sig med sådan kraft att man på sina håll får ta sig fram i vad som kan liknas vid en labyrint. Öppna, rikt blommande gräsbackar som gett skärgården dess karaktär och gjort den attraktiv för besökare, har på många...

Läs mer

Snöras i Skölvene

Publicerad på Nov 29, 2011

Snöras i Skölvene

Landskapet är ovanligt vackert efter sista snöfallet. Förutom ljudet från ett par nötskrikor är det lugnt och stilla i de ljusöppna hagmarkerna nära Skölvene kyrka där jag letar vintermotiv. Trots att det bara är den sjunde  januari och sju-åtta grader kallt rasar snön portionsvis från grenarna när solen kommit upp en bit på himlen. I bildens filinformation kan jag se att den exponerades klockan 14.14. Så dags är det inte långt kvar innan solen försvinner bakom skogen som gränsar till betesmarkerna. Namnet Skölvene går att härleda tillbaks ända till 1300-talet, men...

Läs mer