Höst i Söderåsens Nationalpark

Lövskog kan man fotografera på många håll i Skåne, men få områden erbjuder sådan variation bland motiven som i Skäralidsdalen i Söderåsens Nationalpark. Mycket beror det på den djupa och dramatiska ravinen. Vid kopparhatten kan man fotografera lövträden med ett ovanifrån-perspektiv och längs Skärån i botten på ravinen är förhållandet det omvända. På båda sidor […]

Rapsfält

Rapsfält

Det är lätt att utläsa människans roll i detta landskap från Österlen i Skåne. Men förmodligen hade bilden aldrig tagits om det inte vore för trädet på åkerkrönet?  Det är vackert när rapsen blommar och man blir nästan överraskad över att någon har lämnat ett ensamt träd i det för övrigt rationella åkerlandskapet. Allt mer styrs […]

Skäralid

Gyllene flöde

Det är den 26 oktober och jag vandrar längs Skäraån i Söderåsens nationalpark. Färgen från höstgula bokar reflekteras i vattenytan. Jag kommer att tänka på att hösten i vårt land är en utdragen historia. Det är redan en och en halv månad sedan höstfärgerna var som finast i fjällen. När våren kommer är det samma […]

Koster

Krypkänsla på Koster

Öppna kustlandskap – hur länge? Vad berättar historien om detta grafiskt tilltalande lanskap av klappersten och en från Koster. Jo att det håller på att växa igen och Syd- och Nordkoster bara är några av alla de öar i Bohuslän, där igenväxningen ökat anmärkningsvärt sedan bete och hävd upphört. Under ett par årtionde har en […]

Snöras i Skölvene

Snöras i Skölvene

Landskapet är ovanligt vackert efter sista snöfallet. Förutom ljudet från ett par nötskrikor är det lugnt och stilla i de ljusöppna hagmarkerna nära Skölvene kyrka där jag letar vintermotiv. Trots att det bara är den sjunde  januari och sju-åtta grader kallt rasar snön portionsvis från grenarna när solen kommit upp en bit på himlen. I […]